Ouderenverenigingen Heusden

Inschrijven

 

Wilt u zich inschrijven voor activiteiten van de zomerschool in 2018, dan kunt u hier het inschrijfformulier downloaden. Print het uit, vul het volledig in en lever het in bij één van de onderestaande adressen.

Inschrijving vindt plaats door het volledig invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier bij één van onderstaande adressen. De volgorde van binnenkomst is niet van belang. Hierdoor heeft u rustig de tijd om uit te zoeken voor welke activiteit(en) u wilt inschrijven. Uw formulier moet uiterlijk vrijdag 1 juni 2018 bij ons binnen zijn. Formulieren die na die datum worden ingestuurd kunnen niet meer worden verwerkt.

 

Jeanne v.d. Akker            Parelgras 12 (De Grassen)     5251 HT Vlijmen

Lenie Berkelmans           Jkh. De La Courtstraat 26       5251 JE Vlijmen

Mart van Bladel              Tuinbouwweg 13                    5254 VJ Haarsteeg

Hans van Drunen             Ever.v.Gochstraat 6                5256 EW Heusden

Ineke van Baardwijk        Amerikalaan 117                    5152 LP Drunen

Ria de Folter                    Rubenslaan 25                        5151 SB Drunen

Els Klerks                         Scheidingstraat 20A               5154 AG Elshout

Tinie van Mierlo              Nieuwkuijksestraat 2              5253 AH Nieuwkuijk

 

Door inschrijving verplicht u zich tot betaling van het volledige bedrag.

Door ondertekening van het inschrijfformulier machtigt u S.O.G.H. om éénmalig het verschuldigde bedrag van uw bank/girorekening af te schrijven (ca. één week voor aanvang van de Zomerschool). Betaling kan uitsluitend via deze éénmalige machtiging. Mocht om één of andere reden de activiteit, waarvoor u zich heeft ingeschreven, niet doorgaan dan wordt dat bedrag niet van uw rekening afgeschreven.

Afwezigheid tijdens een activiteit verplicht S.O.G.H. niet tot terugbetaling van de kosten.

Deelname aan een activiteit is voor eigen risico van de deelnemer.